De Stichting Dorpshuis Jonkersvaart beheert, onderhoudt, en exploiteert het dorpshuis in Jonkersvaart, en verzorgt en beheert voorzieningen die de leefbaarheid van het dorp Jonkersvaart en het welzijn van de inwoners bevorderen.

Subsidie Provincie Groningen voor Dorpshuis Jonkersvaart

Subsidie Provincie Groningen voor Dorpshuis Jonkersvaart

De Stichting Dorpshuis Jonkersvaart heeft een subsidie van 150.000 euro ontvangen van de Provincie Groningen, waarmee de eerste fase van de renovatie en verduurzaming van het dorpshuis-gebouw betaald kan worden.

by | Thursday 23 December 2021 | Dorpshuis

Op 23 december 2021 nam een delegatie van het bestuur van de Stichting Dorpshuis Jonkersvaart deel aan een online persmoment van de Provincie Groningen. Tijdens deze bijeenkomst werd bekend gemaakt dat de aangevraagde subsidie van 150.000 euro voor de de renovatie en verduurzaming van het toekomstige dorpshuis is toegekend.

Deze subsidie wordt verleend vanuit het programma Zorg en Welzijn van de provincie, en is bedoeld voor het opzetten van een toekomstbestendig en exploitabel dorpshuis in Jonkersvaart, ter bevordering van het welzijn en de leefbaarheid in Jonkersvaart en zijn omgeving. We gaan de toegekende subsidie gebruiken om de eerste fase van de renovatie en verduurzaming van het gebouw te financieren.

Het dorpshuis in Jonkersvaart wordt in de nabije toekomst de thuishaven voor een nieuwe activiteit onder de noemer “Dorpskamer”, waarin we dorpsgenoten en belangstellenden gaan uitnodigen voor gezellige en leerzame bijeenkomsten. Het programma en de thema’s van de bijeenkomsten zijn gebaseerd op het model Positieve Gezondheid. Dit is de uitwerking in 6 dimensies van een brede kijk op gezondheid en welbevinden. Het biedt een model voor (zelf)evaluatie van de eigen situatie, met een scoringsmodel in een spinnenweb. Zo wordt in een oogopslag zichtbaar waar de aandacht moet liggen om het eigen welbevinden te verbeteren. De Dorpskamer is er voor alle leeftijdsgroepen en levensfases. In de nabije toekomst publiceren we een meer uitgebreid artikel over het Dorpskamer project.

De Gemeente Westerkwartier heeft aan de verkoop van het voormalige schoolgebouw aan de Stichting Dorpshuis Jonkersvaart de voorwaarde gesteld dat er een degelijk projectplan met een sluitende begroting moet worden opgesteld. Deze subsidie is het eerste deel van de concrete invulling van onze investeringsbegroting. Het andere deel wordt gevormd door een subsidie die is aangevraagd bij het Impulsloket van het Nationaal Programma Groningen, waarover we zeer binnenkort ook uitsluitsel verwachten.

De Stichting Dorpshuis Jonkersvaart is dankbaar voor de zeer positieve en aanmoedigende reactie die tijdens het persmoment werd gegeven door gedeputeerde Tjeerd van Dekken, die bij de provincie Groningen onder andere de portefeuilles Leefbaarheid en Welzijn en Zorg behartigt. We zullen ons inspannen om de verwachtingen waar te maken. We feliciteren ook de andere organisaties die in dezelfde ronde een subsidie toegekend hebben gekregen voor hun initiatieven.