De Stichting Dorpshuis Jonkersvaart beheert, onderhoudt, en exploiteert het dorpshuis in Jonkersvaart, en verzorgt en beheert voorzieningen die de leefbaarheid van het dorp Jonkersvaart en het welzijn van de inwoners bevorderen.

Koop Dorpshuis Jonkersvaart gaat door!

Koop Dorpshuis Jonkersvaart gaat door!

B&W van Gemeente Westerkwartier keurt projectplan goed en stemt in met verkoop voormalig schoolgebouw aan Stichting Dorpshuis Jonkersvaart.

by | Friday 4 February 2022 | Dorpshuis

Op 1 februari heeft het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westerkwartier het projectplan dat was opgesteld door Stichting Dorpshuis Jonkersvaart goedgekeurd. Eerder was al duidelijk geworden dat ook aan de voorwaarden qua financiering was voldaan. B&W hebben daarom besloten om medewerking te verlenen aan de realisatie van het dorpshuis in Jonkersvaart. De verkoop van het voormalige schoolgebouw aan onze stichting, om dit te gaan gebruiken als permanent dorpshuis voor ons dorp, is daarmee definitief rond!

De komende weken worden alle formaliteiten geregeld om de verkoop af te handelen. De koopovereenkomst wordt opgesteld door de makelaar van de gemeente, en daarna gaat de notaris aan de slag om de akte op te stellen. Het streven is dat de notariële akte op of rond 1 maart wordt ondertekend.

Er zal verder begin maart een bijeenkomst worden georganiseerd met de betrokken wethouders, waarin de overdracht van het dorpshuis aan het dorp symbolisch wordt gevierd. Hopelijk kunnen ook dorpsgenoten en de pers daarbij aanwezig zijn.

We zijn blij en trots met het behaalde resultaat. Het proces van de afgelopen jaren is met vallen en opstaan gegaan. De corona pandemie van de afgelopen twee jaar heeft het er niet eenvoudiger op gemaakt, en dat zal ook de komende tijd nog wel meespelen.

Maar: de aanhouder wint! We zijn enorm veel dank verschuldigd aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd. Er is door veel dorpsgenoten heel wat tijd en energie gestoken in alle werkgroepen en bijeenkomsten.

Nu staan we aan het begin van de volgende fase, alle fraaie plannen en ambities moeten nu waargemaakt worden. We hebben er veel vertrouwen in dat we dit als dorpsgemeenschap voor elkaar gaan krijgen.

Bericht Gemeente Westerkwartier

Een paar weken na het besluit van B&W heeft de gemeente Westerkwartier op 28 februari 2022 ook een bericht geplaatst op de eigen website.