De Stichting Dorpshuis Jonkersvaart beheert, onderhoudt, en exploiteert het dorpshuis in Jonkersvaart, en verzorgt en beheert voorzieningen die de leefbaarheid van het dorp Jonkersvaart en het welzijn van de inwoners bevorderen.

Nieuw bestuur Stichting Dorpshuis Jonkersvaart

Nieuw bestuur Stichting Dorpshuis Jonkersvaart

De Stichting Dorpshuis Jonkersvaart heeft per 21 maart 2023 een nieuw bestuur.

by | Tuesday 21 March 2023 | Dorpshuis

Het eerste bestuur van de Stichting Dorpshuis Jonkersvaart is in maart 2020 voortgekomen uit de werkgroepen en projectgroepen die als vele jaren bezig waren om de realisatie van het dorpshuis mogelijk te maken. De stichting is in maart 2020 opgericht, aanvankelijk met 5 bestuursleden. Na verloop van tijd zijn twee bestuursleden afgetreden, een van hen wegens verhuizing naar elders, een ander wegens persoonlijke redenen. Het bestuur bestond daarna nog uit Jos de Haas, Ruben Dijkhuizen, en Erik Geurts.

Na 5 leerzame, maar ook intensieve jaren als projectgroeplid en later bestuurslid van de stichting, hebben de resterende 3 bestuursleden in de nazomer van 2022 besloten om op termijn gezamenlijk af te treden. Het dorpshuis kwam inmiddels ook in een nieuwe fase, niet meer van plannen maken en projecten organiseren maar van exploitatie en doorontwikkelen. Daar passen
nieuwe mensen bij, met andere vaardigheden en nieuwe energie.

In nauw overleg met de zusterorganisatie “Vereniging voor Dorpsbelangen Jonkersvaart EMM” is een viertal mensen geselecteerd dat vanaf eind maart 2023 het bestuur van de Stichting Dorpshuis Jonkersvaart gaat vormen. Het eerste kwartaal van 2023 is benut voor overdracht van kennis, taken, bevoegdheden, en verantwoordelijkheden.

Per 21 maart 2023 wordt het bestuur gevormd door Arjan Brink, Fokke van Dellen, Gosse Wouda, en Arie de Graaf.