De Stichting Dorpshuis Jonkersvaart beheert, onderhoudt, en exploiteert het dorpshuis in Jonkersvaart, en verzorgt en beheert voorzieningen die de leefbaarheid van het dorp Jonkersvaart en het welzijn van de inwoners bevorderen.

Jaarrekening 2022 Stichting Dorpshuis Jonkersvaart

Jaarrekening 2022 Stichting Dorpshuis Jonkersvaart

Het bestuur van de Stichting Dorpshuis Jonkersvaart heeft de jaarrekening over het boekjaar 2022 vastgesteld, nadat deze door de accountant is samengesteld. Belangstellenden kunnen de jaarrekening bekijken via de button onderaan dit bericht.

by | Saturday 25 February 2023 | Dorpshuis

Het betreft in feite een gecombineerde rapportage over de laatste paar maanden van 2021 en het hele jaar 2022. De stichting verricht sinds circa oktober 2021 zelfstandig financiële transacties, omdat toen de bankrekening is toegewezen door de Rabobank.

Hieronder een aantal highlights over het voorbije boekjaar.

Aankoop van het gebouw

In maart 2022 heeft de Stichting Dorpshuis Jonkersvaart het gebouw van de voormalige basisschool aangekocht van de gemeente Westerkwartier. Op dat moment waren er nog enkele beperkende maatregelen van kracht met betrekking tot de corona pandemie. Toch kon er op 9 maart 2022 een ceremoniële sleuteloverdracht plaatsvinden, waarbij wethouder Elly Pastoor namens de gemeente het gebouw officieel overdroeg aan het dorp. Dezelfde avond was er een goed bezochte informatieavond voor dorpsgenoten, zodat iedereen kon worden bijgepraat over de voorgaande 2 jaren en vragen kon stellen over het vervolg.

Financieel resultaat 2021 – 2022

Uit de jaarrekening 2022 blijkt dat er een gering negatief resultaat is geweest van circa 2.400 euro. Dit kan voor een belangrijk deel worden verklaard doordat er vanaf het moment dat het gebouw in eigendom kwam een groot aantal kosten begonnen te lopen (verzekeringen, belastingen, energie, etc) terwijl de activiteiten en dus ook de inkomsten pas in de loop van 2022 steeds meer op gang begonnen te komen. Naarmate 2022 vorderde kwamen er steeds meer activiteiten, in de laatste maanden van het jaar was het resultaat onderaan de streep zelfs positief.

Een ander deel van de verklaring voor het jaarresultaat zijn de veel hoger dan verwachte energiekosten i.r.t. het oorspronkelijke projectplan. Op het moment dat het energiecontract inging – op de dag van aankoop van het pand in maart 2022 – had net de Russische inval in Oekraïne plaatsgevonden, met extreme stijgingen van energieprijzen tot gevolg, terwijl de energietarieven die winter toch al aan het stijgen waren, en bovendien werden er ineens geen vaste contracten meer aangeboden. Door goede relaties met het coöperatieve energiebedrijf Energie VanOns is het toch nog gelukt om het al mondeling overeengekomen jaarcontract met een relatief gunstig tarief te verkrijgen. Ondanks dat zijn de energiekosten erg hoog, omdat het gebouw niet zo heel goed geïsoleerd is. Gelukkig valt het dorpshuis in 2023 wel onder het prijsplafond.

Door de hoge inflatie in 2022 is de inkoop van consumpties ook duurder gebleken, terwijl het niet realistisch is om dat meteen te vertalen in hogere prijzen voor de gebruikers en bezoekers.

Ondanks de bovenstaande ontwikkelingen ziet de stichting met vertrouwen naar de (financiële) toekomst. Het opstartjaar is ondanks alle tegenwind toch relatief goed verlopen, en 2023 toont zich al positief.

Jaarrekening 2022 bekijken

Door op de onderstaande knop te klikken wordt een PDF document geopend en/of op uw computer opgeslagen (dit is afhankelijk van de instellingen van uw computer of telefoon). Het PDF bestand is de door de accountant samengestelde jaarrekening over het gecombineerde boekjaar 2021/2022.