De Stichting Dorpshuis Jonkersvaart beheert, onderhoudt, en exploiteert het dorpshuis in Jonkersvaart, en verzorgt en beheert voorzieningen die de leefbaarheid van het dorp Jonkersvaart en het welzijn van de inwoners bevorderen.

Subsidie Provincie Groningen voor haalbaarheidsonderzoek Dorpshuis

Subsidie Provincie Groningen voor haalbaarheidsonderzoek Dorpshuis

De Stichting Dorpshuis Jonkersvaart heeft een subsidie van 19.655 euro ontvangen van de Provincie Groningen, voor een haalbaarheidsstudie en procesbegeleiding voor een plan voor een dorpshuis met zorgfunctie.

by | Tuesday 14 September 2021 | Dorpshuis

De Stichting Dorpshuis Jonkersvaart heeft een subsidie van 19.655 euro ontvangen van de Provincie Groningen. Deze subsidie kan worden besteed aan het uitvoeren cq afronden van een onderzoek naar de haalbaarheid van een dorpshuis in Jonkersvaart, en voor de begeleiding van het proces om dit alles te realiseren.

Deze subsidie is afkomstig van de regeling Zorg en Voorzieningen van de provincie Groningen. Hiermee wil de provincie de voorzieningen en de zorg versterken, verbeteren en voorbereiden op de toekomst. Goede ideeën voor het samenvoegen van meerdere functies en voorzieningen in één gebouw met een zorgfunctie komen in aanmerking voor subsidie. Denk hierbij aan een huisartsen- of fysiotherapiepraktijk, buurt- of thuiszorg. Ook is er geld voor plannen om de zorg te verbeteren en voor te bereiden op de toekomst.

In Jonkersvaart loopt een project om te onderzoeken of en hoe het gebouw van de voormalige basisschool in het dorp kan worden aangekocht, om het na een renovatie en verduurzaming als dorpshuis in gebruik te nemen. Er is in de afgelopen jaren al veel werk verzet door werkgroepen samengesteld uit dorpsbewoners, en deze subsidie is een welkome financiële ondersteuning om kosten die al gemaakt zijn te betalen en de de laatste openstaande punten uit te zoeken en uit te werken om het dorpshuis te realiseren.