AED

Er hangt een AED bij Jonkersvaart 49A, Jonkersvaart, op de gevel links van de hoofdingang van het dorpshuis.

AED bij het dorpshuis in Jonkersvaart

Een AED is een Automatische Externe Defibrillator, een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.

Met een AED kan er bij een hartstilstand binnen 6 minuten de juiste hulp geboden worden, terwijl men wacht op de professionele hulpdiensten. Op het moment dat 112 wordt gebeld, ontvangen meerdere burgerhulpverleners in de directe omgeving van het noodgeval een oproep via HartslagNu. Een deel van hen krijgt de opdracht de dichtstbijzijnde AED te gaan halen, dat zou ook AED bij ons dorpshuis kunnen zijn. Zo kunnen meer levens gered worden!