Subsidies Dorpshuis Jonkersvaart

Het Dorpshuis in Jonkersvaart is mogelijk gemaakt door diverse subsidies en giften.

Het Haalbaarheidsonderzoek voor de totstandkoming van het Dorpshuis Jonkersvaart is mogelijk gemaakt door bijdragen van:

Provincie Groningen
Gemeente Westerkwartier

De aankoop, renovatie en verduurzaming van het Dorpshuis Jonkersvaart worden mogelijk gemaakt door bijdragen van:

Impulsloket

Gemeente Westerkwartier
Provincie Groningen