De Stichting Dorpshuis Jonkersvaart beheert, onderhoudt, en exploiteert het dorpshuis in Jonkersvaart, en verzorgt en beheert voorzieningen die de leefbaarheid van het dorp Jonkersvaart en het welzijn van de inwoners bevorderen.

Subsidie Impulsloket voor Dorpshuis Jonkersvaart

Subsidie Impulsloket voor Dorpshuis Jonkersvaart

De Stichting Dorpshuis Jonkersvaart heeft een subsidie van 125.000 euro ontvangen van het Impulsloket, onderdeel van het Nationaal Programma Groningen, waarmee de aankoop van het dorpshuis-gebouw grotendeels betaald kan worden.

by | Friday 7 January 2022 | Dorpshuis

Op 7 januari 2022 ontving de Stichting Dorpshuis Jonkersvaart een brief van SNN, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. In de brief is te lezen dat de aangevraagde subsidie van 125.000 euro voor de aankoop van het toekomstige dorpshuis is toegekend.

Deze subsidie wordt verleend vanuit het zogenaamde Impulsloket, een onderdeel van het Nationaal Programma Groningen, dat in het leven is geroepen om de compensatie van de aardbevingsschade in onze provincie te organiseren. Het bijzondere aan deze subsidie is dat we hiermee de aankoop van vastgoed kunnen en mogen financieren, er zijn bij ons geen andere subsidieregelingen bekend die dit mogelijk maken.

De Gemeente Westerkwartier heeft aan de verkoop van het voormalige schoolgebouw aan de Stichting Dorpshuis Jonkersvaart de voorwaarde gesteld dat er een degelijk projectplan met een sluitende begroting moet worden opgesteld. Deze subsidie, samen met de al eerder toegekende subsidie van de Provincie Groningen, is de concrete invulling van onze investeringsbegroting, waarmee aan de voorwaarde van de gemeente wordt voldaan.

De Stichting Dorpshuis Jonkersvaart is zeer verheugd over de toekenning van deze subsidie en trots dat hiermee de realisatie van een eigen dorpshuis voor onze gemeenschap weer een stap dichterbij is gekomen.